Category : ชาเขียวญี่ปุ่น

ชาเขียวญี่ปุ่น มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัย คศ. 805-806 ของนักบวชคูไคที่นำชาจากเมืองจีนเข้ามาปลูกในญี่ปุ่นเป็นครั้งบแรก และในช่วงยุคคามาคุระ ความนิยมดื่มชาเขียวญี่ปุ่นก็เป็นที่นิยมกันโดยการเผยแพร่ของ นักบวชเอย์ไซ เพราะเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจริง