Category : ชาเขียวญี่ปุ่นแท้

ชาเขียวญี่ปุ่นแท้ดูอย่างไร อันดับแรกต้องไปดูที่กระบวนการผลิต ชาเขียวในประเทศญี่ปุ่นมีวิธีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพราะใช้วิธี streaming นึ่งไอน้ำ